ΖΑΚΕΤΑ ΜΕ ΠΛΑΤΗ ΡΙΓΕ

ΖΑΚΕΤΑ ΜΕ ΠΛΑΤΗ ΡΙΓΕ
1vote
1 2 3 4 5
Thank you for vote this article

ΥΛΙΚΑ

3(3/4/51 τσιλέδες Super 10 σε χρώμα 3009 (Α). 1 (1/2/2) τσιλές σε χρώμα Λευκό (Β). 1 (1/2/2) τσιλές σε χρώμα 3039 (Γ) Βελόνες Ν" 4. κυκλικές βελόνες Ν'4 και 8 κουμπιά διαμέτρου 1,5 εκ


ΔΕΙΓΜΑ

10x10 εκ πλεγμένα με πλέξη ρίγες και με ηΛέξη ζέρσευ καλή=20π και 26 βελόνες.


ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΕΞΙΜΑΤΟΣ


Ζέρσευ καλή. ζέρσευ ανάποδη, Λάστιχο 1/1 π

Πλέξη ρίγες: * πλέξτε 6 βελόνες με το χρώμα Β (άσπρο). 6 βελόνες με

το χρώμα Γ (σκούρο γκρι) *. επαναλάβετε από * έως *.ΕΚΤΕΛΕΣΗΠΙΣΩ


Με το χρώμα Α και τις βελόνες Ν° 4. βάλτε 91 (101 /111 /121) πόντους και πλέξτε έτσι:

Καλή πλευρά: αρχίστε με λάστιχο 1/1π για την μπορντούρα επί 7.5 εκ ύψος και τελειώστε στην ανάποδη βελόνα.


Καλή πλευρά: πλέξτε με ζέρσευ καλή με πλέξη ρίγες μέχρι τα 43 εκ γενικό ύψος για όλα τα μεγέθη από την αρχή και τελειώστε στην ανά­ποδη βελόνα.


Μασχάλες: στην καλή πλευρά συνεχίζοντας τις ρίγες, κλείστε στα πλαϊνά 4 (5/6/7)π στις επόμενες 2 βελόνες και 2π στην αρχή στις επόμενες 2 βελόνες, θα έχετε 79 (87/95/103)π.


Καλή πλευρά: κλείστε 1π σε κάθε άκρη κάθε καλής βελόνας επί 4 (5/6/7) φορές θα έχετε 71 (77/83/89) πόντους. Πλέξτε με τον ίδιο τρό­πο μέχρι 19 (20/22/23) εκ από την αρχή της μασχάλης και μετά από 6 βελόνες με το χρώμα Β.


ΩΜΟΙ


Καλή πλευρά: συνεχίστε με το χρώμα Α και με ζέρσευ καλή. ΠΛέξτε 2 βελόνες.


Καλή πλευρά: κλείστε 8 (9/10/11 )π στην αρχή στις επόμενες 4 βελόνες θα έχετε 39 (41/43/45)π. Βάλτε τους υπόλοιπους πόντους σε βοηθητική βελόνα για την μπορντούρα της πίσω Λαιμόκοψης.


Αριστερό μπροστινό: με το χρώμα Α και τις βελόνες Ν: 4 βάλτε 43(47/53/57) πόντους.


Καλή πλευρά: αρχίστε με Λάστιχο 1/1π για την μπορντούρα επί 7 5 εκ ύψος και τελειώστε στην ανάποδη βελόνα.


Καλή πλευρά: συνεχίστε με ζέρσευ καλή και πλέξτε μέχρι 43 εκ γενι­κό ύψος για όλα τα μεγέθη από την αρχή και τελειώστε στην ανάποδη βεΛόνα


ΜΑΣΧΑΛΗ


Καλή πλευρά: κλείστε 4 (5/6/7) στην αρχή της επόμενης καλής βελόνας, μετά 2π στην αρχή της επόμενης καλής βελόνας θα έχετε 37 (40/45/48) πόντους.


Καλή πλευρά: κλείστε 1π στην αρχή κάθε καλής βελόνας 4 (5/6/7/) φο­ρές θα έχετε 33 (35/39/41)π.


Πλέξτε με τον ίδιο τροπο μέχρι 10(11/13/14) εκ ύψος από την αρχή των κλεισιμάτων μασχάλης και τελειώστε στην καλή βελόνα.


ΛΑΙΜΟΚΟΨΗ


Ανάποδη πλευρά: πλέξτε 6 (6/8/8)π και βάλτε τους σε βοηθητική βελό­να (μπορντούρα Λαιμόκοψης) ΠΛέξτε τους υπόλοιπους 27 (29/31/33) πόντους Πλέξτε με τον ίδιο τρόπο μία ακόμα βελόνα.


Ανάποδη πλευρά: κλείστε 3π στην αρχή στις επόμενες 2 βελόνες απο την ανάποδη, μετά κλείστε 1 π στην αρχή σε κάθε ανάποδη βελόνα επί 5 φορές θα έχετε 16 (18/20/22)π.

Πλέξτε μέχρι το κομμάτι να φτάσει τα 62 (63/65/66) εκ ύψος και τε­λειώστε στην ανάποδη βελόνα.


ΩΜΟΣ


Καλή πλευρά: κλείστε 8 (9/10/11 )π στην αρχή στις επόμενες 2 βελόνες από την ανάποδη.


Δεξί μπροστινό: πλέξτε όπως το αριστερό, αλλά αντικριστά. Κάντε τα κλεισίματα της μασχάλης και του ώμου στην αρχή στις βελόνες από την ανάποδη και τη Λαιμόκοψη στην αρχή στις βελόνες από την καλή.

 

 

ΜΑΝΙΚΙΑ


Με το χρώμα Α και τις βελόνες Ν° 4 βάλτε 51 (55/59/63)π.

Καλή πλευρά: πλέξτε με λάστιχο 1/1π επί 5 εκ για την μπορντούρα και

τελειώστε στην ανάποδη βελόνα.


Καλή πλευρά: συνεχίστε με ζέρσευ καλή στην επόμενη καλή βελόνα και πλέξτε 6 βελόνες συνολικά.


Καλή πλευρά: αυξήστε 1 π σε κάθε άκρη σε κάθε επόμενη βελόνα και σε κάθε 6 βελόνες επί 8 φορές θα εχετε 67 (71/75/79)π. Πλέξτε μέχρι 33 134/36/37) εκ ύψος από την αρχή και τελειώστε στην ανάποδη βελόνα.


ΜΑΣΧΑΛΕΣ


Καλή πλευρά: κλείστε 4 (5/6/7)π στην αρχή στις επόμενες 2 βελόνες θα έχετε 59 (61/63/65)π.


Καλή πλευρά: κλείστε 1π στο τέλος κάθε καλής βελόνες επί 17 φορές για όλα τα μεγέθη. Θα έχετε 25 (27/29/31) πόντους.


Καλή πλευρά: κλείστε 3π στην αρχή στις επόμενες 4 βελόνες. Στα 48 (49/51/52) εκ γενικό ύψος, κλείστε όλους τους υπόλοιπους 13 (15/17/19) πόντους.

 

 

ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ


Σιδερώστε με ατμό όλα τα κομμάτια. Βόλτε τα μπροστινό κομμάτια στο πίσω και ράψτε τους ώμους. Ράψτε τα μανίκια στις μασχάλες. Κάντε τις πλαϊνές ραφές και τη ραφή στην κάτω πλευρά των μανικιών.


Αριστερή μπορντούρα κουμπώματος: από την καλή πλευρά, με το χρώ­μα Α και τις κυκλικές βελόνες σηκώστε από την άκρη του αριστερού μπροστινού κομματιού 111 (113/115/117) πόντους.


Ανάποδη πλευρά: πλέξτε με λάστιχο 1/1π επί 6 βελόνες και κλείστε τους πόντους.


Δεξιά μπορντούρα κουμπώματος: από την καλή πλευρά με το χρώμα Α και τις κυκλικές βελόνες σηκώστε από την άκρη του δεξιού μπροστινού κομματιού 111 (113/115/117) πόντους.


Ανάποδη πλευρά: πλέξτε με λάστιχο 1/1 π επί 2 βελόνες.


Βελόνα κουμπότρυπας (ανάποδη πλευρά): πλέξτε 11π με λάστιχο 1/1π. * 1 ζετέ. 2π μαζί καλή, πλέξτε 14π με λάστιχο 1/1π. * επαναλάβετε απο * έως * 5 ακόμα φορές, 1 ζετέ, 2π μαζί καλή, πλέξτε τους τελευταίους 2 (4/6/8)π με λάστιχο. Πλέξτε 3 ακόμα βελόνες και κλείστε τους πόντους.


Μπορντούρα λαιμόκοψης: από την καλή πλευρά με τις κυκλικές βελό­νες και το χρώμα Α σηκώστε 113 (119/125/131)π γύρω από τη λαιμόκοψη μαζί με τους πόντους των μπροστινών κομματιών από τις βοηθη­τικές βελόνες


Ανάποδη ηλευρά: πλέξτε 2 βελόνες με λάστιχο 1/1π.


Βελόνα κουμπότρυπας: (ανάποδη πλευρά): πλέξτε με λάστιχο μέχρι τους τελευταίους 6π στη δεξιά άκρη, που θα τους πλέξετε έτσι: 1 ζετέ, 2π καλή μαζί, πλέξτε με λάστιχο μέχρι το τέλος. Πλέξτε 3 ακόμη βελό­νες με λάστιχο και κλείστε τους πόντους.

Ράψτε τα κουμπιά απέναντι από τις κουμπότρυπες.

 

*** Οι αριθμοί στις οδηγίες αναφέρονται σε τετράδες και αντισοιχούν στα μεγέθη Μικρό (Μεσαίο/Μεγάλο/Πολύ Μεγάλο).